0
TCO ´07
Ett kvalitets- och miljömärkningssystem av viss kontorsutrustning och datorprodukter. Produkter som är TCO-certifierade uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln.
Visar 0 produkter av 0 produkter